604 804 841 biuro@buna.com.pl

ZABUDOWA RZEK I POTOKÓW

ZABUDOWA RZEK I POTOKÓW

Zajmujemy się wykonaniem projektów zabudowy rzek i potoków. Z racji tego  gospodarcze wykorzystanie rzek i potoków spowodowało degradację równowagi ekologicznej i intensyfikację procesów morfologicznych, co na większości rzek i potoków doprowadziło do wystąpienia erozji i obniżenia ich dna. Zmiany te wymuszają podejmowanie działań zmierzających do stabilizacji dna i brzegów koryt rzecznych. 

Zostaw kontakt!

Masz pytania dotyczące oferty?
Zostaw nam namiar do siebie, a z pewnością się skontaktujemy w najbliższym możliwym terminie!