604 804 841 biuro@buna.com.pl

EKSPERTYZA HYDROLOGICZNA

EKSPERTYZA HYDROLOGICZNA

Ekspertyza hydrologiczna to proces badawczy obejmujący zjawiska oraz procesy zachodzące w powłoce wodnej Ziemi, w tzw. hydrosferze. Ekspertyzy hydrologiczne dotyczą szerokiego zakresu problemów związanych z wodą. Obejmują potrzeby planowania i projektowania w gospodarce wodnej, służą ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięć czy wspomagają procesy administracyjno-sądowe. 

W ramach ekspertyz hydrologicznych często wykonywane są badania terenowe, pomiary geodezyjne, pomiary prędkości przepływu czy badania hydrogeologiczne. Prowadzi się obliczenia hydrologiczne w zakresie transformacji opadu w odpływ ze zlewni, opracowania charakterystyk hydrologicznych dla zlewni niekontrolowanych. 

Zostaw kontakt!

Masz pytania dotyczące oferty?
Zostaw nam namiar do siebie, a z pewnością się skontaktujemy w najbliższym możliwym terminie!